Siirry pääsisältöön

My bucket list

Mun bucket listalla ei ole unelmia, vaan siinä on elämäntoiveita. Unelma on jotain josta unelmoidaan, elämäntoive yritetään toteuttaa. Elämäntoive sanana on vähän harhaanjohtava, koska en tarkota sillä toivetta vaan tarkotan asiaa jonka mä haluan tehdä mun elämäni aikana. Mä haluan ja mä yritän. Se ei kuitenkaan todellakaan tarkota, että stressaisin ja miettisin niiden tekemistä koko ajan. Eikä, että tulisin tekemään nää kaikki asiat mun elämän aikana. Mun bucket list sisältää asioita, jotka on hyvin vaikea toteuttaa. Se sisältää myös kohtia, jotka voisin tehdä jo tänään. Näiden elämäntoiveiden tarkotus ei siis ole tulla toteutetuks heti kun mahdollista. Eikä mun bucket list ole lista, jonka jokainen kohta on pakko saada ruksattua tehdyksi. Mun bucket list on lista, joka muistuttaa mua elämään mun elämän. Sen avulla yritän olla unohtamatta kokea ja tehdä elämisen arvoisia asioita.
My bucket list doesn't have dreams, it has life desires. A dream is something that you dream about, a life desire is something you try to accomplish. Life desire is a kinda misleading word because with it I don't mean a desire, I mean something that I want to do during my life. I want to and I will try. Trying doesn't mean that I'd stress or think about doing them all the time nor that I'd do all of them during my life. My bucket list includes things that are really hard to do. It also includes easy things that I could do today. These life desires aren't meant to be done the minute it's possible. And I don't have to complete everything in my bucket list. My bucket list exists to remind me to live my life. With it, I try not to forget to experience and do things worth living. 

1. Laskuvarjohyppy
Muistan nähneeni joskus pienenä telkkarissa ohjelman, jossa hypättiin laskuvarjolla. Siitä asti tähän päivään saakka olen halunnut hypätä laskuvarjohypyn. Ajatus siitä että tuntuu kuin lentäisi on jotain niin uskomatonta ja mahtavaa. Tämä on ollut lähiaikoina vielä enemmän mielessäni kun siskoni kävi 18v syntymäpäivän kunniaksi hyppäämässä tandemhypyn.
1. Skydiving
I remember seeing a show on tv where they tried skydiving when I was little. From that moment until today I've wanted to skydive. The thought about the feeling of flying is something so unbelievably spectacular. This has also been on my mind lately because my sister went skydiving for her 18th birthday.2. Opi joku akrobatia
Akrobatia on mun mielestä hieno laji. Siinä on jotain omanlaista vauhtia ja uhkarohkeutta. Oon tehnyt esim. voltteja trampoliinilla, mutta haluaisin joskus oppia tekemään voltin, flikin yms. ilman mitään apuja. Olis niin hauskaa jos voisi missä vaan, milloin vaan hypätä ilmaan ja pyörähtää ympäri.
2. Learn acrobatics
I think that acrobatics is an awesome sport. It has its own speed and recklessness. I've done flips on a trampoline, but I want to learn to do a flip, a handspring, etc. without any help. It'd be so fun if I had the possibility to just jump and twirl around anywhere at any time.

3. Tapaa idolisi
Voin myöntää, että tästä oon unelmoinut. Idolin tapaaminen, hänelle puhuminen ja hänen halaaminen olisi niin suuri asia. Pystyn kuvittelemaan sydämessäni jo nyt sen onnen ja ilon määrän. En tarvitsisi kuvia tai videoita, enkä mitään konkreettisia muistoja niinku nimmareita. Haluan vaan tuntea ja elää sen hetken.
3. Meet your idol
I have to admit that I've dreamed about this. Meeting my idol, talking with him and hugging him would be such a big thing for me. I can imagine the amount of happiness and joy in my heart. I wouldn't need photos, videos nor nothing concrete memories like autographs. I just want to feel and live the moment.

4. Värjää hiukset shokkivärillä

Mä en ole ikinä värjännyt hiuksiani, paitsi pienenä vappu- ja muilla pesussa lähtevillä väreillä. Oon monesti halunnut ne värjätä, mutta ikinä en sitä ole kuitenkaan tehnyt. Ensimmäinen hiusvärini ei varmaan tule olemaan shokkiväri, mutta jossain kohtaa elämääni haluisin oikein repästä ja kokeilla miltä näytän liilat, pinkit tai siniset hiukset päässäni.
4. Dye your hair with a shock colour
I've never dyed my hair except with temporary dyes when I was little. I've wanted to dye them many times, but I've never done it. My first dye won't probably be a shock colour, but at some point of my life I want to let go and see what I look like with purple, pink or blue hair.

5. Lennä kuumailmapallon kyydissä
Tää on tavallaan aika samanlainen kun toi ensimmäinen kohta, mutta silti täysin erilainen. Laskuvarjohypyssä kiehtoo eniten se vauhdikas lentämisen tunne, mutta kuumailmapallon kyyti ois rauhallisempi ja siinä pystyis lentofiiliksen lisäks katsomaan maisemia erilaisesta perspektiivistä.
5. Fly in a hot air balloon
This is pretty similar to the first one, but still completely different. With skydiving I'm interested in the fast feeling of flying, but a hot air balloon ride would be calmer and in addition to the feeling of flying you could see the landscape from a different view.

6. Kuule Ed Sheeranin laulavan livenä
Tää on ainoa kohta, jonka oon jo tehnyt (lisää tästä tän postauksen lopusta). Eikä siitä kyllä kauaa ole kun sain tän ruksattua tältä listalta. Ed Sheeran on yksi mun lempi artisteista ja hänellä on sellanen ääni joka on vaan pakko kuulla livenä, jotta siitä saa kaiken irti. 30.4.2017 on yksi niistä päivistä, jota tuun muistelemaan vielä vanhana mummonakin.
6. Hear Ed Sheeran sing live
This is the only thing that I've already done (more about that at the end of this post). And it wasn't a long ago since I got to check this off my list. Ed Sheeran is one of my favourite artists and he has the kind of voice that you need to hear live. 30.4.2017 is one of the days I will be looking back to when I'm old.


7. Käy oikealla safarilla
Oon käynyt "safarilla" ehkä pari kertaa mun elämässä, mutta tällä kohdalla en tarkota jossain kaupungin eläintarhassa sijaitsevaa safaria. Tarkotan aitoa oikeeta safaria, joka sijaitsee esim. Afrikan villissä luonnossa. Rakastan eläimiä ja olis ihanaa nähdä lähempää niiden elävän onnellista elämää vapaana luonnossa, siellä mihin ne kuuluukin.
7. Go to a real safari
I've been to a "safari" a couple of times in my life, but with this I don't mean a safari that's in a city zoo. I mean a real safari that's located for an example in the wild savanna of Africa. I love animals and it would be wonderful to see them live their happy lives free in the nature, where they belong.

8. Mene köyhään maahan auttamaan ihmisiä
Haluaisin, että kaikki ihmiset maapallolla olisivat tasa-arvoisia, mutta se on mahdotonta. Haluan silti tehdä oman osani tasa-arvon ja vähäosaisten puolesta. Haluan auttaa ihmisiä, jotka ovat syntyneet huonommille elinalueille. Se olisi upea ja silmiä avaava kokemus minulle, mutta myös auttaisi apua tarvitsevia. Tähän kohtaan sisältyy myös kaikenlainen vapaaehtoistyö, jossa autetaan eläimiä, luontoa tai ihmisiä. Haluan siis tehdä mahdollisimman paljon hyvää maapallolla elinaikanani.
8. Go to a poor country to help people
I'd like to have a world where everyone was equal, but it's impossible. I still want to do my part for equality and the underprivileged. I want to help people who were born in worse places. It'd be an amazing and eye-opening experience for me, but it also helped the people in need. I also want to do all kinds of volunteering where you help animals, nature or humans. I want to do as much good as I can while living on this earth.

9. Käy jokaisessa maanosassa
Niin kuin viime postaukseni lopussa sanoin, niin matkustaminen on lempi asiani ikinä. Se tuo niin paljon upeita kokemuksia ja iloa elämään sekä avartaa näkemystä ja suvaitsevaisuutta. Haluaisin nähdä ja tutkia joka kolkan maapallosta läpi, mutta se on mahdotonta. Jopa jokaisessa maassa käyminen on mahdotonta, ellei ole todella rikas. Tämän takia olen asettanut itselleni tavoitteen käydä jokaisessa maanosassa. Tällä hetkellä olen käynyt jo kolmessa, Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa, joten tämä kohta on ainakin hyvin lähtenyt alkuun.
9. Visit every continent
Like I said at the end of my last post, travelling is one of my favourite things ever. It brings a lot of amazing experiences and joy to life and also expands the mind. I'd like to see and explore every little part of the world, but it's impossible. Going to every country is also impossible, if you're not very rich. That's why my goal is to visit every continent. I've already been to 3, Europe, Africa and Asia so I have a good head start.

10. Asu jossain toisessa maassa vähintään puoli vuotta
Mun mielestä jonkun paikan tuntemiseen tarvitsee noin puoli vuotta aikaa. Puolessa vuodessa ehtii tuntemaan asuinalueensa, oppimaan paikalliset tavat, näkemään kaupungin kokonaan, tutustumaan paikallisiin kunnolla ja luomaan itselleen päivärytmin. Minulle on tärkeää päästä tekemään nämä asiat joskus jossain eri maassa. Haluan saada tietää millaista on elää muualla, sen hyvät ja huonot puolet.
10. Live in another country for at least six months
I think that you need 6 months to get to know a place. In 6 months you get to know your neighbourhood, learn the local manners, see the whole city, get to know the locals well and have time to create daily routines. To me, it's important to get to do these things in another country someday. I want to know what it's like to live in a foreign country, the good and the bad sides of it.

11. Opi rakastamaan itseäsi
Tää on ehkä tärkein kohta kaikista. Itsensä rakastaminen ei ole ylimielisyyttä tai itseään toisten yläpuolelle laittamista. Itsensä rakastaminen ei myöskään tarkoita, etteikö olis asioita joista ei itsessään pidä. Itsensä rakastaminen on hyvien, mutta myös niiden huonojenkin puolien hyväksymistä. Se on sitä, että sä hyväksyt millainen oot, miltä susta tuntuu ja miltä näytät. Rakastan tällä hetkellä itseäni enemmän kun joskus rakastin, mutta tiedän mulla olevan vielä pitkä matka täyteen itseni rakastamiseen.
11. Learn to love yourself
This is probably the most important one. Loving yourself isn't arrogance nor putting yourself above others. Loving yourself does neither mean that there weren't things you don't like about yourself. Loving yourself is accepting the good, but also the bad sides of you. It's accepting who you are, how you feel and what you look like. I currently love myself more than I did awhile ago, but I know that I have a long way to completely loving myself.
12. Omista asunto
Oon muuttamassa kesän jälkeen kotoa asumaan yksin vuokrakämppään. Vuokra-asunto on kuitenkin ihan eri asia kuin omistusasunto. Haluan joskus ostaa ja omistaa asunnon, jossa saan rempata, sisustaa ja periaattessa tehdä mitä vaan ja josta mun ei tarvitse joka kuukausi maksaa lisää rahaa.
12. Own an apartment
After the summer I'm moving away from home to live alone in a rental house. A rental house is a completely different thing than an apartment you own. Someday I want to buy and own a house that I can renovate, decorate and where I can do almost whatever I want to and from which I don't have to pay every month.

13. Omista oma lemmikki
No siis onhan mulla ollut hamsteri. Hänen nimi oli Helmi ja hän asui mun huoneessa omassa kaksosasessa häkkissään. Joten periaatteessa tää kohtahan on done. Mutta ei, en silti voi luokitella tätä kohtaa tehdyksi. Helmi oli kyllä mun oma hamsteri, mutta en ollu ainoo ketä siitä huolehti. Haluun joskus ton edellisen kohdan suoritettuani hommata sinne mun omaan kämppään oman lemmikin, josta huolehdin vaan minä. Haluun pitää hänestä huolta, kantaa vastuuta ja helliä mun pikkusta karvapalloa.
13. Own a pet
Well, I've had a hamster. Her name was Pearl and she lived in my room in her own cage. So basically I've done this thing too. But no, I still can't say that. Pearl was my hamster but I wasn't the only one taking care of it. After I have my own house I want to get my own pet that only I'll take care of. I want to cuddle with, take care and be responsible of my own little fur ball. 

14. Opi puhumaan sujuvasti vähintään neljää eri kieltä
Välillä mietin, et miksi ei joka maassa vois vaan olla sama kieli. Sillon elämä ois helpompaa. Kielet on kuitenkin niin suuri rikkaus. Eri kielillä voi ilmasta asioita eri tavoilla ja vaikka niissä on periaattessa samaa tarkottavat sanat, niin silti eri kielissä sanoilla on eri vivahteita. Esim. englannin kielessä on tosi paljon adjektiiveja, joille ei löydy tarkkaa suomennosta. Kielet on myös niin kauniita. Osaan tällä hetkellä suomea ja englantia sujuvasti (ja mun ruotsi menettelee), joten kahden kielen opettelu ei tunnu mahdottomuudelta.
14. Learn to speak at least 4 different languages fluently
Sometimes I think about why there can't only be one language in the world. Then life'd be easier. But languages are invaluable. With different languages you can express things differently and even though in principle the words meant the same thing, they still have a different meaning. For an example, there are many adjectives in English that you can't say in Finnish. Languages are also beautiful. Right now I can speak Finnish and English fluently (and Swedish somehow) so learning two more languages doesn't feel impossible.

15. Lähde suunnittelemattomalle matkalle
Joskus ois hauskaa vaan ottaa mukaan tarpeellisimmat asiat ja joko ottaa äkkilähtö toiselle puolelle maapalloa tai hypätä omaan autoon kavereiden kanssa roadtripille. Ei varaisi eikä suunnittelisi mitään etukäteen, vaan antais asioiden mennä niinkuin ne menee. Välillä vois löytää itsensä kaukana omasta mukavuusalueesta ja välillä vois iskee paniikki, mutta sellasella reissulla oppisi ja kokisi niin paljon uutta. Mä en muuten ole aiemmin edes tajunnut että mun bucket list sisältää näin paljon matkustamista, mutta no nää kaikki on kyllä täysin erilaisia.
15. Go for an unplanned trip
It'd be fun to just pack the necessary stuff and either take a last minute plane deal to the other side of the world or hop into a car with my friends and go on a road trip. I wouldn't reserve nor plan anything. I'd just let things go as they did. I could find myself far out of my comfort zone and sometimes I could panic, but on a trip like that I learned and experienced so much new. Btw, I hadn't realised that my bucket list consists a lot travelling, but at least they're all very different.
16. Opi ratsastamaan
Oon pienestä pitäen halunnu aloittaa ratsastamisen. Mun vanhempien mielestä se oli liian vaarallista, joten se ei ikinä onnistunut. Nyt oon kuitenkin itse jo vanhempi ja mua vieläkin kiinnostaa ratsastaminen tosi paljon. Siinä on jotain samanlaista kun tossa ekassa (laskuvarjohyppy) kohdassa. Se vapaus ja vauhti sekä myös yhteys siihen hevoseen olis niin ihana tuntea.
16. Learn to ride a horse
Since I was little I've wanted to learn to ride a horse. My parents thought that it's too dangerous, so it stayed as a dream. Now that I'm older I'm still really interested in riding horses. It has something similar to the first thing on this list (skydiving). The freedom and speed and also the connection with the horse would be amazing to feel.

17. Kokeile raakaravintoruokavaliota
Oon vegaani, mutta oon jo pidempään ollut kiinnostunut raakaravinnosta. Se tarkoittaa, ettei mitään ruokaa kuumenneta yli 45 asteen. Raakaravinnolla on paljon hyviä terveydellisiä vaikutuksia. En kuitenkaan vielä ole sellaisessa elämänvaiheessa enkä tiedä raakaravinnosta tarpeeksi, että voisin ruokavaliota kokeilla. Haluan ottaa siitä vielä enemmän selvää ja alkaa itse valmistamaan useasti raakaruokia. Haluan myös jossain vaiheessa valita ajan, esim. kuukausi, jonka aikana noudatan täysin tätä ruokavaliota.
17. Try a raw food diet
I'm a vegan, but for a while I've been interested in raw food. It means that the food isn't cooked over 45 degrees. There are lots of good health effects with raw food. I'm not at the right place in my life and I don't know enough about raw food to start the diet right now. I want to find out more about it and start making more raw foods myself. I also want to choose a period, for an example a month, when I completely follow the raw food diet.
18. Rakastu
Rakastan läheisiä ihmisiäni, niinkuin perhettäni ja ystäviäni. Oon myös ollut ihastunut pariin henkilöön. Haluan kuitenkin joskus rakastua johonkin ihmiseen ja tuntea miltä tuntuu olla syvästi rakastunut omaan elämänkumppaniini. Tähän kohtaan en tavallaan voi itse vaikuttaa, mutta toivon että jossain vaiheessa mä löydän henkilön johon rakastun ja joka rakastuu minuun.
18. Fall in love
I love the people close to me like my family and friends. I've also had a crush on a couple of people. But I want to really fall for someone and feel what it's like to be deeply in love with your partner. I really can't try to do this, but I can hope that at some point of my life I find someone who I love and who loves me.Kommentit